Ein cenhadaeth

Datblygu sector bywiog a blaengar o theatrau a chanolfannau celfyddydau i bobl a chymunedau Cymru.

Ein gwaith

Yn gyntaf ac yn bennaf, rhwydwaith cydweithredol yw Creu Cymru; rydym yn rhannu gwybodaeth, arbenigedd, ymchwil, teithio, cydgynyrchiadau… ac uwchlaw popeth, ewyllys i ddatblygu rhaglenni a chynulleidfaoedd. Rydym yn cydweithio i gefnogi adnodd sy’n dod yn fwyfwy cydnerth wrth graidd cymunedau ar draws Cymru.

Diogelu Data

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau o dan y rheoliad diogelu data cyffredinol o ddifrif.  Gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd isod.

Privacy notice