Ein cenhadaeth

Datblygu sector bywiog a blaengar o theatrau a chanolfannau celfyddydau i bobl a chymunedau Cymru.

Ein gwaith

Yn gyntaf ac yn bennaf, rhwydwaith cydweithredol yw Creu Cymru; rydym yn rhannu gwybodaeth, arbenigedd, ymchwil, teithio, cydgynyrchiadau… ac uwchlaw popeth, ewyllys i ddatblygu rhaglenni a chynulleidfaoedd. Rydym yn cydweithio i gefnogi adnodd sy’n dod yn fwyfwy cydnerth wrth graidd cymunedau ar draws Cymru.


“We develop the skills and capacity of theatre and arts centre professionals, through a targeted programme of Continuing Professional Development.”