Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn edrych am Rheolwr Blaen Tŷ yn Theatrau Sir Gar

Rheolwr Blaen 

£21,589 – £25,295 (Gradd F)

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn profiadol a threfnus iawn i reoli’r tîm Blaen Tŷ yn Theatrau Sir Gâr.

Mae gan y Sir rai o’r cyfleusterau gorau yng Nghymru, gan gynnwys Theatr y Ffwrnes gwerth £15 miliwn a agorwyd yn Llanelli yn 2012.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau blaen tŷ a theatrau o ddydd i ddydd mewn modd diogel, hwylus ac effeithiol.  Bydd yn gyfrifol am fannau cyhoeddus, caffis a bariau yn y theatrau, gan sicrhau’r lefelau uchel o wasanaeth cwsmeriaid a chroesawu cynulleidfaoedd ac ymwelwyr mewn modd cynnes, cyfeillgar a bywiog.

Bydd gennych brofiad blaenorol yn y sector lletygarwch, arlwyo neu fariau, a phrofiad o gyflawni canlyniadau a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i brofiad y cwsmer.

Mae gallu siarad y Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni’r swydd hon.  Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

I gael trafodaeth anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu â Linda Norman, Rheolwr Cyllid a Datblygu Busnes, drwy ffonio 01554 744 406 neu anfon neges e-bost at LJNorman@sirgar.gov.uk

Dyddiad Cau:  Mehefin 16 2019

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/jobs-careers/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.