(English) Chapter Arts Centre is seeking a freelance artist-practitioner for a new commission

Mae Canolfan Gelfyddydau Chapter yn chwilio am artist-ymarferydd llawrydd ar gyfer comisiwn newydd.

Mae Canolfan Gelfyddydau Chapter yn ailagor ei drysau i’r cyhoedd ym mis Hydref ac mae’r rhaglen newydd yn cynnwys ‘O’r Byd Hwn i’r Byd a Ddaw’, arddangosfa sy’n edrych ar faterion cysylltiedig ag iechyd a llesiant meddwl gan yr artist Mel Brimfield.

Bydd amrywiaeth o weithiau ar ddangos gan gynnwys STAND, gosodwaith mawr sydd wedi’i greu gan fwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl i amlygu pwysigrwydd ‘gwneud’ i’r rheini y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt.

Mae’r arddangosfa yn gyfoethog yn weledol ac yn gysyniadol gan gyffwrdd â materion a fydd yn taro deuddeg gyda chymaint o bobl, yn enwedig yn ystod yr amserau anghyffredin yma. Felly, hoffem wahodd artist-ymarferydd – o unrhyw ffurf ar gelfyddyd gan gynnwys gweledol, perfformio, cerddoriaeth, ysgrifennu, ffilm, dawns – i ddatblygu ymateb creadigol i’r gwaith. Ein gobaith yw y bydd y comisiwn yma’n cynnig ffyrdd eraill o ddod at a dehongli’r arddangosfa gan alluogi’r gynulleidfa i ymgysylltu’n ddyfnach â’r cynnwys.

Bydd y canlyniad(au) yn cael eu rhannu ar-lein drwy ein cyfryngau cymdeithasol, gwefan, chwaraeydd digidol neu ffyrdd eraill i’w hystyried mewn deialog gyda’r ymarferydd. Ein gobaith yw ymgysylltu â’r cynulleidfaoedd hynny sy’n fwy anodd eu cyrraedd ac sydd efallai’n gyndyn o ddychwelyd i’r ganolfan gan roi sylw arbennig i a chwyddo lleisiau creadigol y rheini y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt.

Gallwch gael gwybod mwy am yr arddangosfa ar https://www.chapter.org/cy/whats-on/art/gallery-mel-brimfield-from-this-world-to-that-which-is-to-come/4888

Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn gwneud cais a hoffech gael gwybod mwy am yr arddangosfa neu ofyn cwestiynau am y broses gwneud cais e-bostiwch yvonne@creucymru.com

Ffurflen cais:  Ffurflen cais – comisiwn Chapter yn partneriaeth a Creu Cymru

Danfonwch y ffurflen cais at yvonne@creucymru.com

Amserlen:  Rydyn ni’n edrych i rannu’r ymateb creadigol, ar ba ffurf bynnag y bo, yn ystod wythnos olaf yr arddangosfa sy’n dechrau 23 Tachwedd 2020.

Ffi: £1000

Profiad:  Rydyn ni’n chwilio am artistiaid Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru ar unrhyw adeg o’u gyrfaoedd ac sydd ar dân dros y celfyddydau ac iechyd.

Dyddiad cau:  Canol nos, nos Lun 19 Hydref

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.