Dawns Draws Cymru

Mae Creu Cymru yn gweithio gyda’r Fforwm Teithio Gwledig Cenedlaethol (FfTGC) ar brosiect i alluogi chwe theatr yng Nghymru sy’n rhaglennu ychydig o ddawnsio neu dim dawnsio o gwbl ar hyn o bryd, ond sydd wedi datgan uchelgais i ymgysylltu a datblygu cynulleidfaoedd lleol ar gyfer dawns, er mwyn cyflwyno gwaith o Raglen Ddawns y FfTGC.

Mae’r Rhaglen Ddawns yn cynnwys wyth o ddarnau cyfredol o ddawns gan artistiaid a chwmnïau sefydledig sydd wedi cael eu hailgoreograffu ar gyfer cyflwyniad ar raddfa fechan.   Mae’r Rhaglen Ddawns yn cael ei churadu gan NRTF, China Plate a The Place.

Mae prosiect yn cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru a bydd yn ymestyn rhwng mis Hydref 2018 tan fis Tachwedd 2019, gyda gwaith yn cael ei gyflwyno yng Ngwanwyn 2019 a Hydref 2019.  Bydd y theatrau sy’n cymryd rhan, wedi’u lleoli mewn ardaloedd gwledig neu drefi bychain, a byddan nhw’n gallu dewis dau ddarn dawns o’r rhaglen am bris gostyngedig.  Byddan nhw hefyd yn derbyn cefnogaeth farchnata ac allgymorth, a byddan nhw yn gweithio ar y cyd gyda theatrau eraill yn y cynllun er mwyn rhannu syniadau a strategaethau, dulliau marchnata a gwerthuso.

Y theatrau sy’n cyfrannu yw Theatr Colwyn, Canolfan Ucheldre Caergybi, Neuadd Dwyfor Pwllheli, Theatr y Parc a’r Dâr Treorci, y Welfare Ystradgynlais a’r Miners Glanaman.

Mewn maes ar wahân, ac nid yw’n rhan o brosiect Creu Cymru, mae cyfleoedd ar gyfer artistiaid dawns yng Nghymru i ddatblygu eu gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd gwledig a neuaddau pentrefi drwy gomisiynu cynlluniau i gefnogi gwaith newydd a gwaith cyfredol.