Mae Galeri Caernarfon yn edrych am Cydlynydd Rhaglennu

Mae Galeri yn chwilio am berson/au creadigol a threfnus i gydlynu’r gweithareddau sydd yn ffurfio rhaglen artistig amrywiol.

Dyddiau cau:  12.00 (hanner dydd), dydd Mercher – 19.12.18

Cyfweliadau:  Ionawr 3 / 4 2019

Cyflog:  I’w drafod

Oriau:  37 awr yr wythnos gyda rhannu swydd yn bosib

Gelli’r lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad a’r ffurflen gais o http://galericaernarfon.com/swyddi.html

I ymgeisio am y swydd, bydd angen cwblhau’r ffurflen gais yma yn ogystal a chyflwyno eich CV a datganiad personol.

Am sgwrs bellach, cysylltwch â:  Nici Beech / 01286 685250 / nici.beech@galericaernarfon.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.