Neuadd Dwyfor, Pwllheli

erfformir cynyrchiadau gan gwmnïau amatur a proffesiynol yn y Gymraeg a’r Saesneg gan gynnwys drama, dawns, opera, cyngherddau, pypedau, a cherddoriaeth.
Gweithgareddau eraill : ffilmiau, gweithdai, arddangosfeydd. Lleolir Llyfrgell y Dref yn y Neuadd.
Telerau llogi, rhannu elw tocynnau, gwarant, gwarant a rhannu elw.
Rhaglen Berfformio: Ar agor 6-7 diwrnod, sioeau gyda’r nos yn dechrau’n rheolaidd am 7.30pm, matinées i ysgolion ac yn ystod gwyliau’r ysgol
354 o seddau – cylch ar ogwydd a seddau llawr (ochrau’r balconi gyda golygfa gyfyngedig). Llwyfan: llawr pren, addas ar gyfer dawns. llwyfan bwa prosceniwm. Agoriad y bwa 9.14m x 5.8m. Arwyneb perfformio: 9.14m x 7.6m. Lled yr esgyll: 5.2m. Uchder y grid: 6.5m x 10m. Lleolir y safle rheoli goleuo yng nghefn yr awditoriwm. Trawsgroesiad ar gael. Cyfleusterau i’r Anabl – 5 lle i gadair olwyn a lifft i’r seddau llawr. Cylchwifren. Nid oes mynediad llwyr i bob cyfleuster. Parcio talu ar draws y ffordd. Mynediad i’r garej ar ochr yr adeilad ar gyfer llwytho a dadlwytho yn unig. Gorsaf drenau: cerdded 2 funud, Gorsaf fysiau: cerdded 2 funud. Get In: Drws ochr (12’ x 15’) trwy’r lifft nwyddau i’r llwyfan. Mynediad cyfyngedig sydd i Stryd Penlan ar gyfer cerbydau cymalog mawr (rhaid bagio i fyny stryd unffordd). Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r swyddfa docynnau o leiaf 3 diwrnod ymlaen llaw er mwyn i drefniadau gael eu gwneud gyda’r heddlu lleol.
Marchnata
Mark Ball, Rheolwr Cynorthwyol 01758 704088 markball@gwynedd.gov.uk
Technegol
Endaf Williams 01758 704088 endafwilliams@gwynedd.gov.uk

Cyfeiriad/Address Stryd Penlan , Pwllheli , Gwynedd , LL53 5DN
Ffôn/Phone 01758 704088
Ffacs/Fax 01758 701228
Cyswllt/Contact Ann Rowena Jones
Ebost/Email annrowenajones@gwynedd.gov.uk
Gwefan/Website www.gwynedd.gov.uk/neuadd-dwyfor