Mae National Theatre Wales yn edrych am Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Mae’r Cydlynydd Cyllid yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ddydd i ddydd i’r swyddogaeth gyllid, cynorthwyo gyda holl feysydd cyllid y cwmni a gweithio ar draws holl feysydd y sefydliad.

Cyflog: £27,602 pro rata

Tymor: Tymor penodol (9-12 mis (i’w gadarnhau)), contract amser llawn

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 30 Hydref, 12pm

Cyfweliadau: wythnos dechrau 9fe Tachwedd

Dyddiad dechrau dymunol – dydd Llun 30 Tachwedd

Am rhagor o wybodaeth a syt i wneud cais ewch i’n gwefan.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.