Mae Sherman Theatr yn edrych am Goruchwylwyr Swyddfa Docynnau

Goruchwylwyr Swyddfa Docynnau x 2 (31 Awr/wythnos)

£17,238 pro rata

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am unigolion dynamig sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i lenwi dwy swydd barhaol newydd yn nhîm y Swyddfa Docynnau.  Bydd ddau Oruchwyliwr Swyddfa Docynnau yn cefnogi Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data drwy ddirprwyo yn eu habsenoldeb a chyflawni dyletswyddau craidd y Swyddfa Docynnau, gan gynnwys darparu’r safonau gwasanaeth cwsmeriaid uchaf, gwneud y gorau o gyfleoedd gwerthu, cynorthwyo gyda gweithgarwch marchnata a sicrhau bod Derbynfa Theatr y Sherman yn gweithio ar ei gorau.  Er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog yn Gymraeg, byddwn yn penodi siaradwr Cymraeg rhugl i un o’r ddwy swydd, o leiaf.

Dyddiad cau:  12 hanner dydd, dydd Mawrth 24 Medi 2019

Cyfweliadau:  dydd Mercher 2 Hydref 2019

I gael pecynnau cais yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i https://www.shermantheatre.co.uk/swyddi

Mae Theatr y Sherman yn cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  Rydyn ni’n Elusen Gofrestredig sy’n ymrwymedig i Gyfle Cyfartal.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.