Mae Sherman Theatr yn edrych am staff Bar a Gegin

STAFF Y BAR A’R GEGIN

£7.83 yr awr

‘Ydych chi’n berson hwyliog a chymwynasgar? Allwch chi roi croeso cynnes i’n cwsmeriaid, fel eu bod yn awyddus i ymweld a’r theatr dro ar ôl thro? Os felly, gallech fod yn rhan hanfodol o’n tîm bar caffi.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mwy o wybodaeth:

• Mae hyblygrwydd yn hanfodol oherwydd bydd oriau gwaith yn newid o wythnos i wythnos.
• Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn cael ei gyflogi ar cytundeb sero awr

Dyddiad cau: canol dydd, Dydd Gwener 28 Medi

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau Dydd Llun 1 Hyfred

Am becyn cais a ffurflen gais ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk