Mae Theatr Sherman yn edrych am Cynorthwydd Swyddog Tocynnau

CYNORTHWYDD SWYDDFA DOCYNNAU 

£7.93 yr awr yn ogystal a thal gwyliau

 Ydych chi’n berson hwyliog a chymwynasgar? Allwch chi roi croeso cynnes i’n cwsmeriaid, fel eu bod yn awyddus i ymweld a’r theatr dro ar ôl thro? Allwch chi helpu i werthu rhagor o docynnau? Os felly, gallwch fod yn rhan allweddol o’n swyddfa tocynnau.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol am y swydd hon.

 

Mwy o wybodaeth:

 • Mae hyblygrwydd yn hanfodol oherwydd bydd oriau gwaith yn newid o wythnos i wythnos.

• Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn cael ei gyflogi ar cytundeb sero awr

 Dyddiad cau: canol dydd, Dydd Llun 24 Medi

 Cyfweliadau: Dydd Mawrth 2 Hydref

Am becyn cais a ffurflen gais ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk

Mae Sherman Cymru yn cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Caerdydd. Rydym yn ymrwymedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig