Mae Theatr y Sherman yn edrych am Dirprwy Reolwr Blaen Ty

Swydd Dirprwy Reolwr Blaen Ty – (39 awr yr wythnos)

£20,706 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Dirprwy Reolwr Blaen Tŷ helpu i arwain adran Blaen Tŷ y theatr, gan adlewyrchu llwyddiant y rhaglen artistig.  Gan gyfrannu at sicrhau effeithlonrwydd yr adran a darparu’r lefelau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar brofiad o reoli ac ysgogi tîm ymroddedig o wirfoddolwyr, ac i gynyddu ffrydiau incwm atodol a gweithredu fel catalydd cadarnhaol ar gyfer newid.  Dyme gyfle gwych i rywun sy’n awyddus i wneud ei farc yn un o theatrau ynhyrchu mwyaf cyffrous y DU, mewn dinas brydferth a ffyniannus sy’n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ynddo.

Dyddiad cau:  12 hanner dydd ar Ddyddy Iau 25 Gorffenaf 2019

Cyfweliadau:  Dydd Gwener 2 Awst 2019

Cyllidir Sherman Theatre gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  Rydym yn ymroddedigiI Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig

Am becyn cais yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i https://www.shermantheatre.co.uk/swyddi

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.