Cynhadledd Siarad – Gwrando – Ailosod – Gwella

Speak – Listen – Reset – Heal Conference

Mae cynhadledd gwrth-hiliaeth ar gyfer sectorau theatr a dawns y DU yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd 2020, yn cael ei chyflwyno gan Inc Arts mewn partneriaeth â SOLT ac UK Theatre.

Bydd ‘Siarad – Gwrando – Ailosod – Gwella’ yn gyfres ar-lein gwbl hygyrch a fydd yn cael ei chynnal ar dri dydd Mawrth, y 3ydd, y 10fed a’r 24ain Tachwedd. Mae’r cofrestru’n agor ddydd Mawrth 6ed Hydref am 12pm.

Gan gydnabod hiliaeth systemig a strwythurol yn y celfyddydau perfformio, nod y gynhadledd yw creu newidiadau gwirioneddol drwy drafod didwyll, adeiladol ac uniongyrchol rhwng uwch arweinwyr a’r gweithlu, yr artistiaid a’r sefydliadau amrywiol sy’n rhyngweithio â hwy. Mae’r trefnwyr am i’r sectorau theatr a dawns gyflawni eu potensial mwyaf drwy alluogi gonestrwydd a dewrder – ailadeiladu nawr ar gyfer dyfodol cyfartal, cynhwysol a chyraeddadwy.

Mae’r fenter hon wedi cael ei chreu ac mae’n cael ei harwain gan Amanda Parker o’r mudiad amrywiaeth Inc Arts UK, a’r actor Kobna Holdbrook-Smith, mewn partneriaeth â’r Society of London Theatre/UK Theatre a Tali Pelman (Rheolwr Gyfarwyddwr Creadigol Grŵp Stage Entertainment).

Y Prif Noddwyr yw SOLT/UK Theatre, Tali Pelman, Ambassador Theatre Group (ATG) a Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn ogystal, mae Community Leisure UK, Creu Cymru, Ffederasiwn Theatrau’r Alban, One Dance UK a’r Theatres Trust yn Noddwyr y Gynhadledd. Partner y Gynhadledd yw’r Independent Theatre Council (ITC). Bydd mwy o noddwyr a phartneriaid yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

I gael gwybod mwy am noddi’r digwyddiad hwn, anfonwch e-bost i events@soltukt.co.uk.

I gael mwy o wybodaeth a chael gwybod sut i archebu, edrychwch ar y ddogfen yma:

https://uktheatre.org/theatre-industry/news/speak-listen-reset-heal-an-anti-racism-conference/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.