Mae Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro yn edrych am Prif Weithredwr

PRIF WEITHREDWR

£32,500 y flwyddyn

Mae Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro yn dymuno penodi Prif Weithredwr gyda sgiliau arwain cryf, a brwdfrydedd dros y celfyddydau ac effaith bosibl y celfyddydau ar fywydau unigolion a chymunedau.

Rydym hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau hyfforddi a datblygu.

Bydd Prif Weithredwr newydd yn ein galluogi i barhau i wireddu ein nodau ar gyfer rhagoriaeth artistig, gwasanaeth cymunedol, addysg, sefydlogrwydd ariannol, codi arian ac ymgysylltu a chynulleidfaoedd.

www.valleyandvale.org

Os hoffech fod yn rhan o’n llwyddiant, anfonwch eich V a gofynnwch am y Pecyn Recriwtio Prif Weithredwr drwy e-bost gyda ‘Prif Weithredwr Cwm a Bro’ ym mlwch testun yr e-bost at admin@valleyandvale.org

Neu drwy’r post i:  Preifat a Chyfrinachol, Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro, Canolfan Cyfryngau Sardis, Heol Dewi Sant, Betws, Pen-y-Bont ar Ogwr  CF32 8SU

Y dyddian cau ar gyfer ceisiadau yw:  17:00pm ar ddydd Iau 2 Mai, 2019

Cynhelir cyfweliadau ar:  Dydd Gwener 10 Mai 2019

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.