Llaw / Hand

Pleser o’r mwyaf i Creu Cymru yw cefnogi nifer o weithwyr proffesiynol llawrydd i weithio gya chanolfannau celfyddydau ar draws Cymru.  Cronfa newydd yw Llaw a ddyfeisiwyd gan Creu Cymru gyda phwyslais ar ddatblygu capasiti a chynulleidfaoedd mewn aeold-sefydliadau sydd wedi’u heffeithio arnynt gan bandemig Covid-19.

Mae angen Ymarferydd Cyfranogi Llawrydd i weithio gyda Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Mae Neuadd Dwyfor yn edrych i benodi ymarferydd cyfranogi llawrydd i weithio gyda phobl ifainc o’r ardal leol a’r cyffiniau i ddatblygu gofodau creadigol yn ein hadeilad pan fydd yn ailagor yn 2021.

Nod y prosiect fydd annog pobl ifainc i ganfod rhyw deimlad o berchnogaeth a pherthyn yn Neuadd Dwyfor; i ddod i’r adeilad yn rheolaidd, nid yn unig i ddefnyddio’r cyfleusterau ond hefyd i deimlo’n rhan o’r sîn ddiwylliannol leol ac i lunio gweithgareddau a phrosiectau a drefnir gan y sefydliad i’r dyfodol.

Dylai’r prosiect gael ei arwain gan syniadau’r gwahanol bobl ifainc sy’n cymryd rhan ac sydd â diddordeb mewn hwyluso theatr, sinema a ffurfiau ehangach ar gelfyddyd.

Mae’n bwysig ein bod yn gweithio gyda sefydliadau ieuenctid lleol, yn ogystal ag ysgolion a cholegau lleol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:

Ein gobaith yw y bydd y rôl yn dechrau unrhyw adeg rhwng mis Ionawr a Mawrth 2021 – yr union ddyddiadau i’w trafod a’u cadarnhau.

I wneud cais, anfonwch e-bost at yvonne@creucymru.com gyda CV a llythyr esboniadol yn amlinellu sut mae’ch profiad yn ateb meini prawf y rôl yma.

Ffi: £1000.00 (y gwahanol elfennau i’w trafod a’u cadarnhau)

Dyddiad cau: dydd Gwener 8 Ionawr 2021 am 5yp

Mae Theatr Felinfach yn chwilio am Ymgynghorydd Gofal  Cwsmeriaid hynod brofiadol

Yn unol â chyngor cyfredol y Llywodraeth, caeodd Theatr Felinfach  ei drysau dros dro ym mis Mawrth 2020. Wrth i ni edrych ymlaen yn awr at y dasg gyffrous o ailagor yng ngwanwyn 2021, mae angen cefnogaeth arnon ni wrth ddatblygu protocolau i’r ‘normal newydd’ a chryfhau ein gwasanaeth a thimau blaen tŷ mewn ffordd hyderus, hygyrch a diogel.

Meini Prawf ar gyfer yr Ymgynghorydd / Criteria for Consultant

Tasgau

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r rôl yma.

Noder gan y bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal o bell, gallwn ystyried ymgeiswyr o’r tu allan i’r ardal.

Disgwylir i’r rôl gychwyn ar unrhyw adeg rhwng mis Ionawr a Mawrth – yr union ddyddiadau i’w trafod a’u cadarnhau

I ymgeisio, anfonwch e-bost at yvonne@creucymru.com  gyda CV a llythyr cais yn amlinellu sut mae’ch profiad yn ateb gofynion meini prawf y rôl.

Ffi: £1000.00

Dyddiad Cau: dydd LLun 4 Ionawr 2021 am 12 hanner dydd.