Dewisiadau a Buddion Aelodaeth

Aelodaeth Gyflawn
Mae aelodaeth gyflawn yn agored i unrhyw sefydliad proffesiynol yng Nghymru ei brif ddiben yw cynhyrchu, cyflwyno neu guradu gwaith yn y celfyddydau perfformio.
Delir aelodaeth yn enw’r sefydliad a gall yr holl gyflogeion gael budd o’r aelodaeth.

Ffi: 0.1% o’r trosiant ar gyfer y flwyddyn 2019/20 gydag isafswm taliad o £480 hyd at uchafswm o £2,500 y flwyddyn + TAW.
Os ydych yn rhedeg sawl canolfan o dan un sefydliad, cyfrifir y ffi ar sail y ganolfan sydd â’r trosiant uchaf yn gyntaf ac wedyn bydd pob canolfan ar ôl hynny ar y gyfradd isaf.

Buddion:

Cysylltiol (ei chyflwyno yn 2022)
Mae Aelodaeth Gysylltiol yn agored i sefydliadau proffesiynol yng Nghymru sy’n gweithio yn y sector theatr neu ddawns mewn swyddogaeth gefnogol neu strategol a all hefyd gefnogi cenhadaeth Creu Cymru ond nad ei brif ddiben yw cynhyrchu, cyflwyno neu guradu gwaith yn y celfyddydau perfformio.
Delir aelodaeth yn enw’r sefydliad a gall yr holl gyflogeion gael budd o’r aelodaeth.
Mae hyn yn cynnwys sefydliadau y tu allan i’r sector creadigol sydd am ymgysylltu â’r rheini o fewn y sector.

Ffi: £300 y flwyddyn + TAW.

Buddion:

Unigol
Mae Aelodaeth Unigol yn agored i unrhyw unigolyn o Gymru, sy’n byw yng Nghymru, neu sy’n cael ei gydnabod fel un sy’n cyfrannu’n rheolaidd i’r celfyddydau perfformio yng Nghymru.
Byddwch hefyd yn derbyn ein cylchlythyr a mynediad i’r ardal aelodau’n unig ar ein gwefan.

Ffi: £50 y flwyddyn + TAW.

Buddion:

Aelodaeth Talu Wrth Fynd
Yn agored i unrhyw unigolyn o Gymru sy’n byw yng Nghymru, neu sy’n cael ei gydnabod fel un sy’n cyfrannu’n rheolaidd i’r celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Buddion

*Efallai y bydd angen talu ffioedd ychwanegol.

Sut i ymuno
Cliciwch yma am y ffurflen gais – Aelodaeth Gyflawn https://forms.gle/Fo2uMndDFar4b6SC6
Cliciwch yma am y ffurflen gais – Unigolyn 
https://forms.gle/6AZZafGBYTDqadHz9


Gostyngiad cyntaf i’r felin – Ymunwch erbyn 07/05/2021 a derbyn 10% oddi ar eich aelodaeth.
Rhaid i bob cais arall gael ei dderbyn erbyn 31/05/21.

Cwrdd â’r Tîm
Byddwn yn cynnal cyfres o Bartis Te Prynhawn i gwrdd â’r tîm (yn rhithiol yn anffodus!) fel cyfle i ddweud helô wrth Louise, Yvonne a Megan ac i ofyn i ni unrhyw beth am y sefydliad ar ei newydd wedd.  Dyddiadau i’w cadarnhau.