Theatr Gymraeg – Taflen wybodaeth lleoliadau

Er mwyn helpu i rannu gwybodaeth rhwng cynhyrchwyr a chyflwynwyr, mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth a roddwyd i ni gan ein haelodau er mwyn cynorthwyo cwmnïau theatr ac artistiaid sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.  O bryd i’r gilydd, bydd Creu Cymru yn diweddaru’r wybodaeth ar y dudalen hon ac yn ychwanegu ati.

Mae’r wybodaeth a gwmpesir yn cynnwys cysylltiadau o ran lleoliadau, amserlenni rhaglennu, terfynau amser marchnata, gweithareddau a chynulleidfaoedd presennol, blaenoriaethau datblygu cynulleidfaoedd a rhaglennu a gwybodaeth dechnegol.

Os ydych chi’n teimlo y byddai’n ddefnyddiol i’r ddogfen hon gynnwys rhagor o wybodaeth, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni geisio ei chynnwys mewn diweddariadau yn y dyfodol.