Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron

Prif feysydd gwaith Theatr Felinfach yw:

  • Galluogi bobl i gymryd rhan yn y celfyddydau (rhaglen gyfranogol sy’n defnyddio Drama, Dawns, Theatr, Cyfrangau)
  • Galluogi bobl i brofi’r celfyddydau (perfformiadau proffesiynol ac eraill)

Trwy’r ddau brif faes Gwaith, rydym yn cynnig cyfleoedd i drigolion y sir i gyfranogi yn ac i fwynhau profi’r celfyddydau, gyda rhaglenni amrywiol a drws-agorediI rai bach 0-3 oed; i blant 4-11 oed, i bobl ifanc 11-25 oed, i oedolion 26-55 oed a phobl hŷn 55-90+ oed.

Mae’r ddau faes Gwaith yn:

  • cyfrannu’n helaeth at gynyddu hunan-hyder a chydlyniad cymdeithasol cymunedau.
  • cyfrannu at gynyddu’r defnyddd o’r Gymraeg a dwyieithrwydd mewn cymunedau.
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy ac yn cynyddu sgiliau deallusol, creadigol a cymdeithasol, yn arbennig ymhlith plant a phobl ifanc.
  • meithin cyntaf cymdeithasol twy ddatblygu perthynas bobl â’i gilydd a’u cymunedau..
  • galluogi cymunedau I ddeall a dathlu eu treftadaeth ddiwylliannol.
  • gallu arwain at lwybrau addysg bellach, addysg uwch a Gwaith.

Llwyfan traddodiadol proseniwm, dwfn.

Ni fedrwn dderbyn unrhyw gynhyrchiad sy’n uwch na 12 troedfedd.

Capasiti’r awditoriwm yw 242.

Head of Theatre & Campus – Dwynwen Lloyd Llywelyn (ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd), Dwynwen.LloydLlywelyn@ceredigion.gov.uk

Programming & Marketing – Rhian Dafydd, rhian.dafydd@ceredigion.gov.uk

Business & Marketing Manager - Rhian Dafydd, rhian.dafydd@ceredigion.gov.uk

Technical /  Stage Manager – Dylan Williams, dylan.williams@ceredigion.gov.uk

Box Office / Front of House Officer – Teresa Price, teresa.price@ceredigion.gov.uk

https://theatrfelinfach.cymru/

/Facebook/Theatr Felinfach

@TheatrFelinfach

Swyddfa Docynnau 01570 470697

Cyfeiriad:  Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron, Ceredigion  SA48 8AF